Har du koll på krypgrunden?

Tack vare bra medial täckning har allt fler människor blivit uppmärksamma på sin krypgrund och vind. Det här är två platser att hålla koll på när det kommer till fukt- och mögelskador, även om det finns andra ställen i ens bostad som också ligger i riskzonen. Genom att det skrivs om omfattande skador i medierna börjar folk att förstå att mögel kan påverka människors hälsa på ett mycket negativt sätt.

Waterproof Stockholm är en certifierad mögelsanerare och får ständigt in nya uppdrag. De kan sanera din mögel på ett tryggt och snabbt sätt. Genom att titta på varför mögeln har uppstått kan de också komma med tydliga direktiv på vad som behöver åtgärdas för att inte problemet ska fortsätta.

Mögel – några kända exempel från medierna

Att det dyker upp exempel i medier där olika byggnader blivit tvungna att evakueras på grund av omfattande mögelproblem är inte ovanligt. Men det är ocskå bra, eftersom vanligt folk då får upp ögonen för hur vanligt problemet är och hur farligt det är att vistas i ett hus som har mögeltillväxt. Det senaste vi kan hitta är från kristianstadsbladet.se där man rapporterar att boende måste evakueras från Almgården för att man upptäckt mögel och fukt i byggnaden.

Ett annat uppmärksammat fall är pKyrkoherden i Kyrkslätt, som i och med boendeplikt var tvungen att bo i en byggnad som hade omfattande mögelskador. Han och hans fru vittnar om de neurologiska besvär man drabbats av till följd av att ha bott i bostaden. Tyvärr är det inte heller ovanligt att förskolor visar sig ha mögelskador, vilket är mycket problematiskt eftersom barns andningsorgan inte är färdigutvecklade och därmed också känsligare för mögelsporerna.

Även om det i sig är tråkiga historier där människor drabbats av mögel, så är det också bra att mögel uppmärksammas i medierna. Många underskattar svartmögel och tror inte att det kan ha så pass stor inverkan på människor som det faktiskt har. Misstänker du mögel genom unken lukt, eller ser du tydliga spår av den? Då är lärdomen mycket enkel: kontakta en mögelsanerare och få bukt på problemet.